Jordfordeling

Prioritering af Danmarks areal i fremtiden 

Teknologirådets projekt "Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark", er afsluttet med en konference på Christiansborg d. 3. maj 2017 efter 2½ års arbejde. Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource vil tage stafetten fra Teknologirådet, og arbejde videre med at omsætte anbefalingerne til multifunktionelle løsninger, der skaber værdi for den enkelte lodsejer, for lokalsamfundet og for hele Danmark.

 Pjecer

Projekt om mere fremtidssikret brug af det åbne land gennem jordfordeling

Collective Impact parterne har enstemmigt peget på jordfordeling som et velkendt redskab, der gennem fremsynet brug kan håndtere arealanvendelsen på nye måder, som ikke gensidigt udelukker interesser og formål.

 

Parterne ønsker at dokumentere de samfundsmæssige gevinster, som fremsynet brug af jordfordeling kan indfri i konkrete lokalområder. Ambitionen er at inspirere til multifunktionel jordfordeling i hele landet. 

Pjecer om projektet:

- Bedre brug af det åbne land
  Jordfordelingsprojekter som skaber mere multifunktionel anvendelse
  af vores fælles arealer (juni 2016)
- Bedre brug af det åbne land
  Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land? (juni 2015) 

Temanummer om planlægning af det åbne land

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
Se hele temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside her: 

BYPLAN NYT 2 2016

Eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel

"Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne

for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.

Artikler & tidsskrifter

Presseomtale om udvikling af agerlandet 1954-2025

Berlingske Søndag bragte d. 12. februar 2017 en artikel om rapporten "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper". Rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet for parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. 

Erfaringer fra Collective impact 

Artiklen ”Network between actors working in a Danish grant scheme ….” er skrevet af phd-studerende Louise Windfeldt, der har taget udgangspunkt i erfaringer fra Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource.

I Realdanias årsmagasin for 2016 kan du læse om "Et puslespil om jordlodder".

Henrik Bork Sørensen har deltaget i jordfordelingsprojektet

"Jordfordeling kan være en fordel for alle" - artikel bragt i Maskinbladet.

Seges har også deltaget i jordfordelingsprojektet

"Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse" - artikel bragt i Maskinbladet.

Multifunktionel jordfordeling

"Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev" - artikel bragt i "Mit Landbo Nord".

Målet er at realisere flere muligheder i lokalområdet ved at kombinere jordfordeling med en vifte at tiltag for lokal udvikling.

Collective Impact - Vejen til bedre brug af det åbne land

En gruppe kandidatstuderende på miljøplanlægning (TekSam, Roskilde Universitet) har arbejdet med nye planlægningsformer for det åbne land med særligt fokus på landbruget og landmændenes rolle. De studerende har fulgt projektkommunerne i opstarten af gennemførelsesfasen, og har skrevet artiklen "Collective Impact - vejen til en bedre brug af det åbne land?"

Læs desuden temanummer om planlægning af det åbne land

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
Se hele temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside her: BYPLAN NYT 2 2016. Eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.

 

Klitter frem i lyset - omtale i Nordjyske Stiftstidende, nov. 2015, af Jammerbugt Kommunes deltagelse i jordfordelingsprojektet.

 

Omtale i Vejle Amts Folkeblad, dec. 2015, af Vejle Kommunes planer om multifunktionel jordfordeling og artiklen Vejle vil med i projekt med jordfordeling. Desuden er projektet beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet: Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere.

 

Omtale af jordfordelingsprojektet i fagbladet LANDinspektøren 1-2016: Jordfordeling på vej tilbage i varmen.

 

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om "Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?" af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i denne pressemeddelelse.

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen "Natur og landbrug hånd i hånd" den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.

 

 

 

Læs mere

Professor Jørgen Primdahl og lektor Lone Kristensen (Københavns Universitet) har skrevet en artikel om fremtidens kulturlandskaber til jordbrugsakademikernes tidsskrift Momentum. Artiklen baserer sig på erfaringer fra Fremtidens Landskaber i Nordfjends, og nævner også samspillet med multifunktionel jordfordeling. 

 

"De foranderlige kyster" i tidsskriftet Geoforum beskriver en ekskursion for "geo-nørder" langs nordjyske kyster. Niels Lundbye-Christensen fra Jammerbudt Kommune deltog i ekskursionen.

 

Den 7. april 2016 holdt Teknologirådet folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab. Der blev bl.a. peget på behov for jordfordeling for bedre at opfylde de mange forskellige interesser i arealanvendelsen. Læs en artikel fra maj 2016 om folketingshøringen her: Danmarks landskab i fremtiden: Kan vi få plads til det hele?

 

Politiken, april 2016
Jordfordeling: Den næsten 100 år gamle idé vinder frem overalt, af journalist Thomas Færgeman.
Landmænd bytter marker med staten og hinanden og giver plads til nye søer, af journalist Thomas Færgeman.

Pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, april 2016
Fleksible jordejere baner vej for styrket miljøindsats

Altinget.dk, april 2016
KTC: Genopliv Grønt Danmarkskort, af formand for KTC Søren Gais Kjeldsen.
L&F: Jordfordeling i naturpakkens værktøjskasse, af formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild

LandbrugsAvisen.dk, april 2016
Skab gode rammer for jordfordeling, af viceformand for Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt.
S-politiker: Eva Kjers gamle ordning er god model for ny jordfordeling, af Sofie Karoline Høgedal
"Jordfordeling gavner alle", af journalist Helle A. Christensen
Millioner at spare på jordfordeling, af journalist Helle A. Christensen

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab
Som led i Teknologirådets projekt, "Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden", deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.