Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Fremtidens bæredygtige landskaber

Brug for nytænkning

Som land er vi nødt til at samle landbrug, naturorganisationer, lokalsamfund, energisektoren og politikere i en fælles samtale om, hvordan vi omlægger vores jord og vores natur.

Vi står over for en historisk mulighed for at gøre den grønne omstilling til et fælles nationalt projekt, og en hidtil uset bred sammenslutning af natur- og landbrugsorganisationer er enige om, at løsningen er en jordreform, som den regeringen har forpligtet sig til i forståelsespapiret.  

Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber (indtil 2020: Det åbne land som dobbelt ressource) arbejder sammen om, hvordan vi sikrer, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv.

Videoer om samarbejdet om en jordreform
En jordreform kan være rammen om, at vi tager ansvar for vores grønne fremtid på landet:

Landbruget og de grønne organisationer er enige om løsninger for klima, miljø og natur, som samles i en jordreform:

Vision

I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, som vil rulle hen over landskabet i løbet af en årrække. Jordfordeling, der gennemføres ud fra multifunktionelle hensyn, vil være et centralt redskab. Reformen er den største reform siden landboreformerne for 200 år siden, og vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.

Se en tegnefilm, som på kort tid fortæller, hvilke samfundsgevinster Collective Impact-parterne vil opnå med en multifunktionel jordreform.

> Ny landbrugsreform – Multifunktionel jordfordeling

Se det filmede interview med formand Søren Møller, der præsenterer samarbejdet om Det åbne land som dobbelt ressource.

> Interview med formand Søren Møller

Vi deltager

Formand, Fremtidens bæredygtige landskaber
Søren Møller

sm57@outlook.dk
+45 23 28 02 34

Sekretariatsleder, Fremtidens bæredygtige landskaber
Helga Grønnegaard

hgr@collectiveimpact.dk
+45 40 49 57 76

Vi deltager

Bæredygtigt Landbrug
Næstformand
Gustav Garth-Grüner

Danmarks Jægerforbund
Formand
Claus Lind Christensen

Danmarks Naturfredningsforening
Landbrugspolitisk Seniorrådgiver
Thyge Nygaard

Danmarks Sportsfiskerforbund
Formand
Torben Kaas

Dansk Energi
(i marts 2022 fusionerede Dansk Energi med Wind Denmark og Dansk Solkraft, og hedder nu Green Power Denmark)
Branchechef – VE
Kristine van het Erve Grunnet

Dansk Ornitologisk Forening
Næstformand Boris Schønfeldt

Dansk Skovforening
Direktør
Anders Frandsen

DANVA
Sekretariatschef
Helle Katrine Andersen

DGI
Medlem af hovedbestyrelsen
Mogens Kirkeby

Friluftsrådet
Direktør
Winni Grosbøll

KL
Vicekontorchef
Troels Garde Rasmussen

Landbrug & Fødevarer
Viceformand
Thor Gunnar Kofoed

Landdistrikternes Fællesråd
Formand
Steffen Damsgaard

Realdania
Programchef
Stine Lea Jacobi

Økologisk Landsforening