Hjemmesiden her opdateres ikke længere. For nyere information, besøg realdania.dk/collective-impact

Om Collective Impact

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Og de skal løses med det langsigtede mål og den varige forandring for øje.

Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab.

Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod en række fælles, langsigtede og målbare mål. Det handler om at skabe forandring, der både kan ses og mærkes.

Collective Impact-samarbejder er ikke snakkeklubber eller tænketanke. Det er handletanke.

Tre problemfelter har været i fokus:

Fremtidens bæredygtige landskaber

Hvordan sikrer vi, at brug af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv? Vi vil skabe løsninger, hvor interesserne mødes og dermed bedre indfrier samfundsgevinsterne ved brugen af vores arealer.

Bygningsarven i landdistrikterne

Hvordan kan vi bevare en del af bygningsarven og samtidig bruge den som løftestang for lokal udvikling og livskvalitet? Vi sætter mål og udvikler løsninger, der kan passe på og udvikle bygningsarven på landet.

Rummelighed for alle

Vi lever i en tid, hvor vi bor og lever mere opdelt – det har en konsekvens for den sociale inklusion. Hvordan kan vi indrette og nytænke vores byer, arbejdspladser og lokalmiljøer og derigennem fremme social inklusion for alle – til gavn for alle? Vi vil vise nye veje til udvikling af de steder, vi opholder os.

Fem principper er afgørende for resultater i Collective Impact-samarbejder

1. Fælles agenda og konkrete mål
2. Fælles målemetoder
3. Forpligtende aktiviteter
4. Hyppig og åben kommunikation
5. Fælles sekretariat

Få mere international viden om Collective Impact

Collective Impact Forum
collectiveimpactforum.org
Det førende site med cases, værktøjer og events om Collective Impact.

FSG
fsg.org
Non-profit konsulentvirksomhed, som opfandt Collective Impact.

Eksempler på Collective Impact fra Canada og USA

I Danmark er arbejdet med Collective Impact endnu ungt. I lande som USA og Canada har man gennem flere år høstet gode erfaringer og mærkbare resultater med metoden, som samler en bred gruppe aktører for at løse komplekse samfundsudfordringer. Her kan du læse tre markante eksempler på Collective Impact-samarbejde.

The Canadian Boreal Forest Agreement
Industri, miljøfolk og lokale i alliance om Canadas kæmpeskov

Shape Up Somerville
Kamp mod børns overvægt gjorde hele byen grønnere og sundere.

Strive Together
Hvordan finder en stat fælles løsninger på, at alt for mange unge dropper ud af skolen, og alt for få tager en uddannelse?