Collective Impact

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Og de skal løses med det langsigtede mål og den varige forandring for øje..

Collective Impact er en arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab.

Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod en række fælles, langsigtede og målbare mål. Det handler om at skabe forandring, der både kan ses og mærkes.

"Collective Impact-samarbejder er ikke snakkeklubber eller tænketanke. Det er handletanke."

Tre problemfelter er i fokus

Det åbne land som dobbelt ressource
Hvordan sikrer vi, at brug af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv? Vi vil skabe løsninger, hvor interesserne mødes og dermed bedre indfrier samfundsgevinsterne ved brugen af vores arealer.

Bygningsarven i landdistrikterne
Hvordan kan vi bevare en del af bygningsarven og samtidig bruge den som løftestang for lokal udvikling og livskvalitet? Vi sætter mål og udvikler løsninger, der kan passe på og udvikle bygningsarven på landet.

Rummelighed for alle

Vi lever i en tid, hvor vi bor og lever mere opdelt – det har en konsekvens for den sociale inklusion. Hvordan kan vi indrette og nytænke vores byer, arbejdspladser og lokalmiljøer og derigennem fremme social inklusion for alle - til gavn for alle? Vi vil vise nye veje til udvikling af de steder, vi opholder os. 


Seneste nyt

Realdania: Collective Impact er kommet for at blive
Juni 2016, Realdania gør status efter to års arbejde: De første erfaringer med Collective Impact i Danmark viser, at arbejdsformen kan give mærkbare resultater. Det internationalt anerkendte non-profit konsulenthus Foundation Strategy Group (FSG) har netop samlet op på vores erfaringer.

Dem ved siden af: Konference den 15. september
Collective Impact Rummelighed for alle og Realdania inviterer til konferencen Dem ved siden af. Bedre naboskab i det opdelte samfund. Det foregår den 15. september kl. 13-17 på Kofoeds Skole i København.

Bygningsarven i landdistrikterne: Udvalgte eksempelkommuner arbejder strategisk med kulturmiljøer
Collective Impact-parterne i Bygningsarven i landdistrikterne pegede i maj 2016 på to eksempelkommuner, der skal screene og prioritere kulturmiljøer med udviklingspotentiale - samt udvikle metoden til at gøre dette. Læs de to kommuners pressemeddelelser: Lolland Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bygningsarven i landdistrikterne: Et hus er kun noget værd, hvis det bliver brugt
Bygninger skal kunne bruges, hvis de skal være værd at bevare. Det er ikke nok, at de er smukke eller har historisk betydning. Nogen skal ville noget med dem. Læs artiklen Et hus er kun noget værd, hvis det bliver brugt, som blev bragt i magasinet Pengenyt 1/2016.

Bygningsarven i landdistrikterne: Screening af bygningsarven i landdistrikterne
Læs om hvordan situationen er for landdistrikternes bygningsarv i tre forskellige kommuner: Hjørring, Lolland og Faaborg-Midtfyn. Screening af bygningsarven i landdistrikterne blev foretaget i maj-juni 2015.

Det åbne land som dobbelt ressource: Prioritering af Danmarks areal drøftes på Folkemøde
Et aktuelt emne, der kommer til debat på Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2016: Prioritering af Danmarks areal i fremtiden.

Det åbne land som dobbelt ressource: Udvalgte projektkommuner deltager i jordfordelingsprojektet
I februar 2016 pegede Collective Impact-parterne i Det åbne land som dobbelt ressource på de tre pilotkommuner, som skal gennemføre multifunktionel jordfordeling. Læs de tre kommuners pressemeddelelser: Jammerbugt KommuneRingkøbing-Skjern Kommune og Skive Kommune

Det åbne land som dobbelt ressource: Temadag om multifunktionel jordfordeling
Den 9. december 2015 afholdt Collective Impact en velbesøgt temadag om multifunktionel jordfordeling med deltagelse af både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de 5 projektkommuner, der deltager i jordfordelingsprojektet under Det åbne land som dobbelt ressource, samt de tilknyttede forskere og eksperter. Læs mere under Seneste nyt på siden om Det åbne land som dobbelt ressource.

Det åbne land som dobbelt ressource: Natur og landbrug hånd i hånd
Læs artiklen Natur og landbrug hånd i hånd fra magasinet Økologi & Erhverv den 13. november 2015 eller omtalen på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Det åbne land som dobbelt ressource: Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om facilitering af jordfordeling
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte i september 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt - men langt fra veludnyttet - redskab i det åbne land. Læs mere og se ministerens svar under Seneste nyt på siden om Det åbne land.

Det åbne land som dobbelt ressource: Anbefaling til miljø- og fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet
Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte i september 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at udnytte EU’s fælles landbrugspolitik bedre til at motivere lodsejere til at bevare små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at forsvinde. Læs mere og se ministerens svar under Seneste nyt på siden om Det åbne land.

Rummelighed for alle: Undersøgelse om holdning til naboer med særlige behov
YouGov foretog i september 2015 en undersøgelse blandt boligejere om deres holdning til naboskab til mennesker med særlige behov eller udfordringer. Den viser interessante resultater. Collective Impact Rummelighed for alle og Bolius - Boligejernes Videncenter står bag Naboskabsundersøgelsen.
Læs også formand for Collective Impact Rummelighed for alle Stig Langvads debatindlæg om naboskab til mennesker med særlige behov og Nanna Martensens artikel Solidariteten stopper tit ved egen baghave, der efterfølgende blev bragt i Politiken.
Du kan også få mere at vide om arbejdet i Collective Impact Rummelighed for alle.