Strive Together

Sammen om børns udvikling fra vugge til voksenliv. Hvordan finder en stat fælles løsninger på, at alt for mange unge dropper ud af skolen, og alt for få tager en uddannelse?

Der var rynkede pander på skoler og universiteter i de amerikanske delstater Ohio og Kentucky i 2006. Tal viste nemlig, at langt færre unge i netop disse to stater tog en collegeuddannelse sammenlignet med USA's øvrige stater. Det blev starten på Collective Impact indsatsen Strive Together, der direkte oversat betyder betyder ’Stræb sammen’.

 

Målet var at skabe en fælles tilgang til uddannelsen af lokalsamfundets unge. Meget hurtigt stod det klart, at det at gøre unge klar til college langt fra kun er en indsats i skolens ældste klasser: Indsatsen skulle begynde allerede i børnehaven og inddrage alt fra foreningsliv til virksomheder.

 

Blandt initiativtagerne til Strive Together var både grundskoler og videregående uddannelser. De første partnere var lederne af tre lokale universiteter og ledelsen fra tre skoledistrikter i Cincinnatti.

 

Samtidig var en række større arbejdspladser, velgørenhedsorganisationer og andre NGO’er med fokus på lokalsamfundenes trivsel med fra begyndelsen. Den fælles vision var klar: Alle børn skulle støttes i deres udvikling og uddannelse fra vugge til arbejdsliv – cradle to career.

 

Flere er klar til børnehave og flere gennemfører high school

En af grundstenene i Strive Together er data. Man har fra begyndelsen systematisk målt indsatsen på 53 forskellige parametre, der har betydning for børn og unges udvikling og uddannelse.

 

Allerede inden for de første fem år af projektets levetid kunne man i Cincinnati se forbedringer på 40 ud af de 53 forskellige målbare parametre. Fx steg antallet af børn, der var parat til børnehaven med ni procent, 11 procent flere studerende gennemførte high school og ti procent flere studerende gik videre og læste på universitetet.

 

Vi kan gribe børn med data

Strive Together skruer på en lang række knapper. Et eksempel er, at man på Cincinnattis 16 lavest præsterende folkeskoler har et ambitiøst program, der støtter eleverne til at udvikle sig fagligt og socialt og komme videre i uddannelsessystemet.

 

Lærerne mødes hver 14. dag og følger minutiøst med i data på de forskellige elever. Det handler både om deres faglige udvikling, deres opførsel, fravær og eventuelle støttebehov.

 

Gennem Strive Together-netværket kan skolen lynhurtigt koble eksterne mentorer, tutorer eller frivillige sammen med de elever, der har brug for en ekstra indsats eller er i risiko for at droppe ud. 

 

Fem afgørende principper

Fra at være et lokalt initiativ i Cincinnatti er Strive Together i dag et gigantisk netværk med mere end 60 partnerskaber i 32 amerikanske stater. Strive Together's Cradle to Career Network involverer 9.600 organisationer og har betydning for mere end otte millioner amerikanske studerende.

 

Collective Impact fra vugge til voksenliv: Støtter og måler børns udvikling.

 

Som alle Collective Impact projekter bygger Strive Together på fem afgørende principper. En fælles agenda og konkrete mål, fælles målemetoder, forpligtende aktiviteter, hyppig og åben kommunikation og et fælles backbonesekretariat.

 

Den fælles agenda for alle partnerskaber i Strive Together er at skabe lokale løsninger, der støtter børn og unge på deres vej fra vugge til arbejdsplads. Agendaen er den samme i alle de forskellige lokalsamfund, hvor Strive Together engagerer både skoler, NGO’er, virksomheder og andre lokale grupper.

 

Parterne har fælles målemetoder. Man indsamler og sammenligner systematisk data om fremgangen i børn og unges faglige udvikling med seks hovedfokusområder:

 

1. Børnenes børnehaveparathed
2. Læseniveau i tredje klasse
3. Matematikfærdigheder i mellemskolen
4. Hvor stor andel af elever der består high school
5. Hvor mange der læser videre på en højere læreanstalt
6. Antal unge, der består en videregående uddannelse

 

’Strive Together’ bygger på gensidigt forpligtende aktiviteter. Grundtanken er, at det er de fælles lange træk, der virker.

 

Derfor lærer de 64 partnere i det landsdækkende netværk både af hinandens succeser og fiaskoer. De har adgang til en række relevante værktøjer og ressourcer samt assistance fra Strive Togethers nationale advisory board og det fælles backbonesekretariat, der også deler de indsamlede erfaringer nationalt og sørger for, at projektet konstant videreudvikles.

 

Sekretariatet er også omdrejningspunktet for den løbende kommunikation mellem partnerne i form af research, cases, månedlige onlineseminarer, workshops, nyhedsbreve og muligheden for at deltage i netværk på tværs af stater.

 

På den måde sikrer man, at nye som gamle Strive Together-partnere spredt ud over landet arbejder i den samme retning og skaber de samme målbare pejlemærker i arbejdet med at sikre, at børn og unge får den bedste vej fra børneliv til voksenliv.

 

Læs mere om metoder, erfaringer og resultater på Strive Togethers hjemmeside - og omtalen på Collective Impact Forums hjemmeside med link til en artikel fra New York Times om programmet: Groups coordinate to boost effectiveness.