Shape Up Somerville

Kamp mod børns overvægt gjorde hele byen grønnere og sundere

Hvordan finder en by fælles løsninger på, at alt for mange børn og unge er overvægtige, spiser usundt og bevæger sig for lidt?

 

Byen Somerville i amerikanske Massachusetts havde et tungt problem. Mange både børn, unge og voksne vejede for meget og var for lidt fysisk aktive. Tallene på skolesundhedsplejerskernes vægte talte deres klare sprog: 46 procent af børnene i 1., 2. og 3. klasse var overvægtige eller i risikozonen for at blive det. 44 procent af samtlige unge var overvægtige eller stærkt overvægtige. Overvægt var et generelt problem, men etniske minoriteter og socialt udsatte var overrepræsenteret i statistikkerne.

 

Det blev i 2002 startskuddet til ’Shape Up Somerville’, der er en af de mest omfattende og længstvarende Collective Impact indsatser i verden.

 

Sundhed og forebyggelse er et komplekst felt, og de hidtidige indsatser i Somerville for at vende udviklingen havde hverken været omfattende eller effektive nok. Derfor var det oplagt at samle et meget bredt felt af aktører.

 

’Shape Up Somerville’ begyndte som et samarbejde mellem skolerne i byen, et lokalt universitet og byens forvaltning. Men meget hurtigt blev projektet et forum for alle sektorer og niveauer af lokalsamfundet inklusiv de lokale myndigheder, virksomheder, skoler, foreninger, sundhedsvæsen, græsrodsorganisationer og borgere.

 

Sundere mad, mere motion, mindre skærmtid og færre kilo

’Shape up Somerville’ startede som et treårigt forsøgsprojekt i 2002 med fokus på at forebygge overvægt blandt børn. Allerede efter de første to år, var resultaterne tydelige: Gennemsnitsvægten for børnene i indskolingen faldt på et enkelt skoleår med et pund – knapt et halvt kilo. Hos børnene i undersøgelsens kontrolgrupper steg vægten i samme periode med et pund.

 

Samtidig var der et tydeligt fald i børnenes forbrug af slik, sodavand og tid foran skærmen og en stigning i børnenes deltagelse i sport og andre fysiske aktiviteter.

 

I dag er ’Shape Up Somerville’ en fast del af byen og har udviklet sig til et langt bredere projekt med målsætninger som fremmer sundhed og lighed i sundhed i hele lokalsamfundet.

 

Nogle af de konkrete resultater er:

  • Bedre adgang til sund mad. Over 40 restauranter over hele byen tilbyder nu sunde alternativer på deres menu
  • Skolerne serverer mere frugt og grønt i bedre kvalitet og har fjernet adgangen til usund mad som fx is
  • Skolerne har fået ny strategi i forhold til overvægt, og flere end 50 lokale skolesundhedsplejersker og andet sundhedspersonale er trænet i at forebygge overvægt hos børn
  • Byen har anlagt 50 kilometer ny cykelsti, renoveret 17 parker, etableret fire nye parker og har udvidet byens rekreative områder med næsten 8.000 kvadratmeter

Collective Impact i Somerville: Gående skolebusser og sund restaurantmad

Som alle Collective Impact projekter bygger ’Shape Up Somerville’ på fem agørende principper. En fælles agenda og konkrete mål, fælles målemetoder, forpligtende aktiviteter, hyppig og åben kommunikation og et fælles backbonesekretariat.

 

Den fælles agenda for de mange partnere var at skabe og opretholde et sundt samfund gennem Collective Impact. Projektet giver mening for de forskellige deltagere hver især. Både skoler, virksomheder, myndigheder, foreninger og non-profit organisationer er sammen om den fælles mission og vision at skabe et sundere lokalsamfund.

 

En af grundpillerne i ’Shape Up Somerville’ er fælles målemetoder. Fra begyndelsen af projektet og de sidste mere end ti år er der løbende evalueret på flere faktorer. De viser, at indsatsen gør en forskel, at vægten falder og sundheden stiger. Der måles fx løbende på tre nøgletal for børns fedme: BMI, vægt og børnenes energiforbrug kontra deres kalorieindtag.

 

De centrale og konkrete mål med ’Shape Up Somerville’ er at forbedre adgang til sund mad og fysisk aktivitet. Initiativtagerne har oplevet en holdningsændring i hele lokalsamfundet: Man har lyst til at være sund.

 

Målene blev gjort konkrete i en lang række forpligtende aktiviteter i først skolebørnenes og derpå alle borgeres hverdagsliv. Alle i byen har fået bedre adgang til sund mad, motion og fysisk aktivitet.

 

’Shape Up Somerville’ har fra begyndelsen arbejdet med faste kontrakter og forventningsafstemning på skrift for at holde de deltagende organisationer og partnere op på de forskellige aftaler og delprojekter.

 

En af grundstenene i indsatsen er hyppig og åben kommunikation. Der blev brugt en lang række kanaler til at kommunikere om projektet og opdatere om initiativerne, fx sociale medier, målrettede nyhedsbreve til forældre og til lokalsamfundet og en lang række dialogmøder med borgerne. Her gør man meget ud af ikke blot at informere men i høj grad også lytte til ideer og input fra borgerne.

 

Der har også fra begyndelsen været et fælles backbonesekretariat. Det drives i dag af byadministrationen i Somerville og har fire ansatte.

 

Download rapporten ’Collective Impact Case Study: City of Somerville’

 

Læs mere om ti års erfaringer og resultater i Somerville i rapporten ’A Decade of Shape Up Somerville’