Om Collective Impact

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Og de skal løses med det langsigtede mål og den varige forandring for øje.

Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab.

Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod en række fælles, langsigtede og målbare mål. Det handler om at skabe forandring, der både kan ses og mærkes.

"Collective Impact-samarbejder er ikke snakkeklubber eller tænketanke. Det er handletanke."

Tre problemfelter har været i fokus:

Fremtidens bæredygtige landskaber
Hvordan sikrer vi, at brug af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv? Vi vil skabe løsninger, hvor interesserne mødes og dermed bedre indfrier samfundsgevinsterne ved brugen af vores arealer.

Bygningsarven i landdistrikterne
Hvordan kan vi bevare en del af bygningsarven og samtidig bruge den som løftestang for lokal udvikling og livskvalitet? Vi sætter mål og udvikler løsninger, der kan passe på og udvikle bygningsarven på landet.

Rummelighed for alle
Vi lever i en tid, hvor vi bor og lever mere opdelt – det har en konsekvens for den sociale inklusion. Hvordan kan vi indrette og nytænke vores byer, arbejdspladser og lokalmiljøer og derigennem fremme social inklusion for alle - til gavn for alle? Vi vil vise nye veje til udvikling af de steder, vi opholder os.