Fremtidens bæredygtige landskaber

Brug for nytænkning

Parterne i Fremtidens bæredygtige landskaber (indtil 2020: Det åbne land som dobbelt ressource) arbejder sammen om, hvordan vi sikrer, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. Målet er at skabe løsninger, hvor interesserne mødes - på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser og med langsigtede mål.

 

Vision
I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, som vil rulle hen over landskabet i løbet af en årrække. Jordfordeling, der gennemføres ud fra multifunktionelle hensyn, vil være et centralt redskab. Reformen er den største reform siden landboreformerne for 200 år siden, og vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.

 

Se en tegnefilm, som på kort tid fortæller, hvilke samfundsgevinster Collective Impact-parterne vil opnå med en multifunktionel jordreform.

> Ny landbrugsreform - Multifunktionel jordfordeling

 

Se det filmede interview med formand Søren Møller, der præsenterer samarbejdet om Det åbne land som dobbelt ressource.

> Interview med formand Søren Møller