Seneste nyt

Henvendelse fra BRN til de politiske partier på Christiansborg

Business Region North Denmark, eller BRN i daglig tale, er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. BRN har sendt en henvendelse til de politiske partier på Christiansborg, hvor de tilbyder at hjælpe med at sætte et multifunktionelt jordfordelingsprojekt i storskala i gang.
> BRN Henvendelse til de politiske partier på Christiansborg
> Pressemeddelelse fra BRN

Teknik & Miljø maj 2019

Collective Impact-parterne arbejder med det, som kan sammenlignes med byfornyelsen i de større byer, som vi over en årrække har brugt 80 milliarder kroner på. Eller en jordreform – den største i 200 år - for på ny at fremtidssikre anvendelsen af vores landskaber. Nu er der brug for ‘landfornyelse’, hvor vi løser påtrængende miljø og klimaproblemer samtidig med, at vi skaber mere attraktive forhold for både erhverv og beboere. Det er at slå flere fluer med et smæk.

Det har sekretariatsleder Helga Grønnegaard har skrevet om i artiklen ’Jordreform skal sikre fremtidens landskaber’ til KTCs månedmagasin Teknik & Miljø.
> Jordreform skal sikre fremtidens landskaber

Nordjyske Stiftstidende den 6. maj 2019

Nordjyske Stiftstidende har interviewet den 23-årige landmand Lise Murmann, der er den største jordbruger i Collective Impact-pilotprojektet i Glenstrup Sø-området. Lise Murmann er medlem af Råd for Lokal Forandring, der er nedsat for at udvikle idéer og være sparringspartner med facilitatorfunktionen (med deltagere fra kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere).

Lise udtaler bl.a. "Projektet er godt timet. Vi er lige startet op, og som den nye generation er vi nødt til at kigge på, hvordan vi kan få fortalt de gode historier om landbruget og stedet. Det er de gode historier, vi skal leve af om 20 år."
> Interview med Lise Murmann

Indvielse af det sammenhængende naturareal ved Fårdam Sande

Den 26. april 2019 markerede Jammerbugt Kommune arbejdet med multifunktionel jordfordeling, hvor kommunen i samarbejde med lodsejere har fundet lokale løsninger, der tilgodeser brugen af vores natur- og landbrugsområder; blandt andet i forhold til de unikke parabel-klitter, naturkvalitet, adgangsmuligheder, infotavler og skånsom jagt.

Omtale og TV-optagelse af indvielsesfesten af nye publikumsfaciliteter i projektområdet for multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune den 26. april 2019:
> Landbrugsavisen d. 23. april 2019
TV-optagelse fra indvielsesfesten d. 26. april 2019
> Fjerritslev Ugeavis d. 30. april 2019

Altinget den 15. marts 2019

I sin kronik skriver formand for Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource Søren Møller, at mange arealer netop nu er til salg, og hvis politikerne agerer hurtigt og afsætter en milliard til en start, så kan man starte med at købe nogle af arealerne, og dermed etablere en vigtig jordpulje, som vil være nødvendig for at få en multifunktionel jordfordeling til at rulle i stor skala.
> Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje 

Pressemeddelelse SDU den 7. marts 2019

Forskerne har udviklet et helt nyt tværfagligt værktøj som muliggør en ensartet og transparent sammenligning af potentialer og effekter ved projekter, der ændrer disponeringen af arealer i det åbne land.
> Tværfaglig forskergruppe afdækker potentialer og udfordringer ved multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter 

Altinget den 8. februar 2019

I et stort anlagt fælles udspil beder Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening om et milliardbeløb til jordfordeling. På Christiansborg er der glæde over udspillet, men intet politisk flertal står klar med pengene.
> Alle jubler over udspil om jordfordeling

DR den 7. februar 2019

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening sætter i fællesskab fokus på klima og miljø i deres udspil om jordfordeling.
> 3 fordele for miljøet ved fælles naturplan for umage makkerpar

Fokus den 7. februar 2019

Landbrugets udledning af klimagasser skal reduceres mener Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening som med udspillet ”Fælles løsninger – for natur og landbrug” fortæller, hvordan det kan gøres – til gavn for både natur og landbrug. Nu mangler de bare, at politikerne lægger penge til.
> Fælles udspil er winwin for natur og landbrug

Politiken den 7. februar 2019

Det er faktisk muligt at finde kompromiser og løsninger, som både sikrer mere natur og bedre vilkår for den enkelte landmand. Det giver Martin Merrild (formand for Landbrug & Fødevarer) og Maria Reumert Gjerding (præsident i Danmarks Naturfredningsforening) en række bud på i deres debatindlæg i Politiken.
> Natur og landbrug behøver ikke at være hinandens modsætninger

TV2 den 7. februar 2019

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening er for første gang gået sammen om et stort fælles natur- og landbrugsudspil.
> Landbrugsorganisation og naturforening går sammen om klimaudspil

Danmarks Naturfredningsforening den 6. februar 2019

Nyt fælles udspil fra landbrugets og naturens største interesseorganisationer skal sikre bedre udnyttelse af arealerne til gavn for både natur, klima og landmænd.
> Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer vil sikre 100.000 hektar ny natur

Landbrug & Fødevarer den 6. februar 2019

Landbrugets og naturens største interesseorganisationer er gået sammen og fremlægger et stort udspil til Folketingets partier, som både kan sikre markante klimareduktioner, hjælpe landbrugserhvervet og etablere flere sammenhængende naturområder igennem omlægning eller udtagning af et areal på to gange Falsters størrelse
> Landbrug og naturorganisation fremlægger fælles natur- og landbrugsudspil

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening februar 2019

'Fælles løsninger – for natur og landbrug', hedder udspillet som er resultatet af måneders arbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.
> Fælles løsning - for natur og landbrug

Landbrugsavisen den 6. februar 2019

Når to så modsatrettede organisationer som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening kommer med et fælles udspil, spærrer politikerne øjnene op. I et nyt udspil foreslår de sammen at ekstensivere 100.000 hektar lavbundsjorde gennem jordfordeling til gavn for landbrugets påvirkning af klimaet. Desuden har de nogle forslag om mere smidige regler på ammoniakområdet, der kan gavne miljøet.
> Politikere roser forslag fra landbruget og de grønne

Politiken den 6. februar 2019

Der er gevinst på hele pladen, hvis man gennemfører en jordreform og gør nogle miljøregler mere fleksible, mener Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.
> Naturfolk og landbrug er gået sammen om et stort klima- og naturudspil

Hobro Avis den 29. januar 2019

Efter borgermødet om ”multifunktionel jordfordeling” er der forsigtig optimisme at spore skriver Hobro Avis den 29. januar.
> Forsigtig optimisme at spore efter møde om Glenstrup Sø 

Nordjyske Stiftstidende den 18. januar 2019

I artiklen "Ny chance for det åbne land" udtaler projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen, formand Søren Møller samt lodsejere sig om projektet ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk syd for Hobro i Mariagerfjord Kommune.
> Ny chance for det åbne land

Endnu et pilotprojekt skydes i gang

Det fjerde Collective Impact pilotprojekt om multifunktionel jordfordeling i Mariagerfjord Kommune skydes officielt i gang på et borgermøde i True Forsamlingshus den 16. januar 2019.
> Omtale af projektet i Nordjyske Stiftstidende: Op til 1000 ejendomme kan komme i spil ved Glenstrup Sø
> Omtale af projektet i Randers Amtsavis

Artikel om jordfordeling i Politiken den 3. november 2018

Jordfordeling er at bytte jord mellem landbrug indbyrdes og eventuelt med offentlige ejere. Det har været brugt i årtier, når landbrug ønskede at samle deres jord i stedet for at eje spredte marker. I nyere tid er det også anvendt i forbindelse med natur- og vådområdeprojekter. Her kan landmænd for eksempel afgive jord i ådale mod til gengæld at få andre arealer til dyrkning. Jordfordeling har tiltrukket sig stor politisk interesse det seneste år, fordi det ses som et middel til at opfylde flere mål på én gang - f.eks. både klima- og miljømål.
> Natur, Klima og landbrug kan hjælpes på én gang

Altinget d. 3. oktober 2018

En jordfordelingsfond kan være det afgørende første skridt til at hjælpe landbruget, styrke naturen og friluftsliv, udvikle landdistrikterne og ruste os mod klimaudfordringer skriver Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet, i sit indlæg i Altinget d. 3. oktober 2018.
> Win-win for landbrug, natur og miljø 

Altinget d. 28. september 2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtaget en tørkepakke til 380 millioner kroner. I pakken skal der afsættes 150 millioner kroner til en jordfordelingsfond. Danmarks Naturfredningsforening roser pakken, men pengene kunne dog godt være flere.
> Et skridt i den rigtige retning 

LandboNord september 2018

I artiklen Det gode liv på landet bliver det fortsatte samarbejde mellem LandboNord og Jammerbugt Kommune beskrevet med afsæt i den multifunktionelle jordfordeling. Artiklen er skrevet af kredsformand i kreds 3 Per Barup og projektleder i Jammerbugt Kommune, Marianne Fisker, og blev bragt i LandboNord d. 13. september 2018.
> Det gode liv på landet

Altinget d.  6. september 2018

I Maria Reumert Gjerdings indlæg i Altinget d. 6. september 2018 beskrives Danmarks Naturfredningsforenings ønske om, at Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen igangsætter arbejdet med en stor national jordreform.
> Her er de vigtige opgaver frem mod valget

Altinget d. 5. september 2018

I sit debatindlæg i Altinget d. 5. september 2018 skriver Søren Møller, formand for styregruppen i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource, at mange små englodder springer i krat, fordi der ikke er økonomi i høslæt eller afgræsning. Men hvis de samles i større enheder, kan naturplejen blive rentabel.
> En jordreform kan slå seks fluer med ét smæk

Information august 2018

I lederen i Information d. 23. august 2018 skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening: "Kæmpe ros til Socialdemokratiet for at ville sætte gang i en jordreform, der tager jord ud af produktion, og i stedet omlægger det til natur. Det er fuldstændig den rigtige vej at gå."
> Brug for mere end en jordreform 

Altinget august 2018

I et debatindlæg i Altinget d. 9. august 2018 efterlyser Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer, en jordreform baseret på multifunktionel jordfordeling, som vil sikre en optimal anvendelse af vores land, der fremmer både landbrugets økonomi, naturen, miljøet og landdistriktsudviklingen.
> Landbrug, klima og landdistrikter kan høste på bedre jordfordeling

Artikler i Landbrugsavisen april 2018 

Collective Impact-parternes udvikling af en handleplan for en national jordreform er omtalt i Landbrugsavisen hhv. d. 16. og 19. april 2018.
> Konsortium satser på historisk jordreform - det får landbruget ud af det
> Svineproducent tager del i historisk jordfordeling: Pynter gevaldigt på maskinregningen

Mit LandboNord d. 13. april 2018 

Artiklen "Jordfordeling med flere formål” udkom i Mit LandboNord d. 13. april 2018, og er skrevet af formand for lodsejerudvalget Bjarke Laursen og projektleder i Jammerbugt Kommune, Marianne Fisker.
> Jordfordeling med flere formål

Artikel i Landbrugsavisen d. 22. februar 2018

Artiklen beskriver et konkret eksempel på, at en landmand har fået afslag på sin genopdyrkningsret uden kompensation eller erstatning. Collective Impact-parterne har sendt en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om, at lodsejere, der mister genopdyrkningsretten, og dermed mister indtjening ved ikke at kunne dyrke deres arealer, bør modtage erstatning. Af frygt for at reglerne om naturbeskyttelse vil omfatte begrænsninger for landbrugsdriften, er det praksis, at landmænd aktivt holder naturen væk fra landbrugsbedriften. Collective Impact-parterne peger på, at hvis landmanden i stedet for frygt og usikkerhed vil opleve tilskyndelse og belønning for at give plads til naturen på landbrugsarealerne, vil det være til gavn for både naturen og landmanden.
> Nej til genopdyrkning

Artikel i Land Use Policy, Volume 73, april 2018

Artiklen er skrevet af forskergruppen, der er involveret i vores jordfordelingsprojekter. Artiklen ”Udøvelse af Collective Impact: En ny indikatorbaseret tilgang til vurdering af fælles mål og målinger i planlægning af multifunktionel jordfordeling” er optaget i det internationale tidsskrift Land Use Policy (artiklen er på engelsk). Forfatterne er Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, Jesper Sølver Schou, Jakob Vesterlund Olsen og Søren Præstholm (Københavns Universitet) samt Brian Kronvang og Rasmus Ejrnæs (Aarhus Universitet).
> Pursuing Collective Impact

Artikel i LANDinspektøren, februar 2018

Artiklen er tænkt som opfølgning på den fælles LAB-dag mellem Collective Impact og Teknologirådet d. 27. september 2017 ”Tiden er inde til en ny jordreform”. En forkortet udgave af denne artikel er bragt i Altinget den 12. december 2017, ligesom der i JyllandsPosten den 15. januar 2018 var en artikel om behovet for en ny jordreform i Danmark.

> Tiden er inde til en ny jordreform

Jyllands-Posten

Den 15. januar 2018 bragte Jyllands-Posten en artikel om behovet for en ny jordreform som følge af de store vandmængder, der kommer fra oven og fra neden.
> Masser af vand fra oven og fra neden kan udløse den største jordreform i 200 år

Altinget

Den 12. december 2017 bragte Altinget et debatindlæg om behovet for en ny jordreform, som bør blive til i et samarbejde mellem stat, regioner og kommuner, borgere, embedsværk og fageksperter, så det bliver muligt at finde de bedste lokale løsninger for alle, der er involveret.
> Aktører: Der er behov for en ny jordreform 

Kort og Plan

Anne Kristine Munk Mouritsen har skrevet en videnskabelig artikel om forhandlingsmetode i multifunktionelle jordfordelinger.
> En undersøgelse af dansk forhandlingsmetode og blokeringer for multifunktionelle jordfordelinger 

LandboNord

I december 2017 bragte LandboNords medlemsblad en artikel skrevet af Trine Eide og Allan K. Olesen om, at LandboNord i 2018 vil sætte fokus på jordfordeling som et vigtigt værktøj til at forbedre økonomien for landmanden.
> Jordfordeling kan være nøglen til en bedre økonomi i planteavlen 

Landinspektøren

I juni 2017 bragte Landinspektøren en artikel om, hvorfor de levende hegn bør blive beskyttet igennem lovgivning, der ellers risikerer at forsvinde i en jordreform.
> Hvorfor skal de levende hegn ikke sikres?

Collective Impact - Hvad er nu det?

Fagbladet Land og Skov bragte i oktober 2017 en artikel om arbejdsformen Collective Impact med fokus på, hvordan vi gør det i Det åbne land som dobbelt ressource.
> Collective Impact - Hvad er nu det? af Anette Eckholdt

Derfor fungerer Collective Impact

Den 9. august 2017 bragte Altinget Civilsamfundet et debatindlæg skrevet af formand Søren Møller.
> Derfor fungerer Collective Impact

Flere jordfordelinger

Christian Rabjerg Madsen (S, miljøordfører) efterlyser i et debarindlæg på Altinget d. 1. juni 2017, at der sættes gang i flere jordfordelinger.
> Debatindlæg af Christian Rabjerg Madsen

Debatindlæg fra formand Søren Møller

Søren Møller, formand for Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource, skriver i et debatindlæg på Altinget d. 1. juni 2017 om, hvordan multifunktionel jordfordeling kan indfri uudnyttede potentialer for samfundet lige så effektfuldt som for 200 år siden ved den seneste store jordreform.
> Debatindlæg af Søren Møller

Teknologirådets anbefalinger for prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Teknologirådets projekt "Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark" er afsluttet med en konference på Christiansborg d. 3. maj 2017 efter 2½ års arbejde. Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource vil tage stafetten fra Teknologirådet, og arbejde videre med at omsætte anbefalingerne til multifunktionelle løsninger, der skabet værdi for den enkelte lodsejer, for lokalsamfundet og for hele Danmark.
> Anbefalinger

Artikel i fagbladet Grønt Miljø

Fagbladet Grønt Miljø, der udkom d. 24. marts 2017, indeholder en artikel om Københavns Universitets analyse af "Udvikling i agerlandet 1954-2025". Analysen er bestilt af Collective Impact-parterne.
> Artikel i Grønt Mijø

Presseomtale om udvikling af agerlandet 1954-2025

For parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource har Københavns Universitet udarbejdet analysen "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper".
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Berlingske Søndag bragte d. 12. februar 2017 en artikel om rapporten. Rapporten er også omtalt i en række yderligere medier - Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Randers Amtsavis.
> Omtale af rapport i Berlingske
> Omtale af rapport i Jydske Vestkysten

Rapport "Udvikling i Agerlandet 1954-2025"

Det er muligt at have et intensivt udnyttet landskab som samtidig, i højere grad end nu, kan tilgodese en øget biologisk mangfoldighed. Det viser rapporten "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 - Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper" skrevet af Ole Hjort Caspersen og Patrik Karlsson Nyed.
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 - Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Undersøgelsen af agerlandets udvikling fra 1954-2025 er bestilt og finansieret af parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource. Rapporten vil danne grundlag for Collective Impact-parternes videre arbejde og anbefalinger omkring dette emne – se også "Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren" og "Fælles anbefaling til EU-kommisionen". Københavns Universitet vil udgive en række videnblade om analysen. Foreløbig er der udarbejdet videnblade om "Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015" og "Markvejenes rekreative funktion".
> Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren
> Fælles anbefaling til EU-kommisionen
> Markstørrelsens udvikling i perioden 1954-2015
> Markvejenes rekreative funktion

Styregruppens fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

De 11 parter i Collective Impact-styregruppen Det åbne land som dobbelt ressource har d. 25. januar 2017 sendt en fælles anbefaling om, at landbrugsstøtten udbetales med bedre incitamenter for den enkelte landmand til at passe på landbrugslandskabets ubeskyttede natur og markveje.
> Fælles anbefaling fra styregruppen

Collective Impact-parternes fælles pjece om "Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2025" var vedlagt anbefalingen. Den fælles pjece sammenfatter resultaterne af en analyse fra Københavns Universitet udarbejdet for Collective Impact-parterne, "Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper".
> Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954-2025
> Udvikling i Agerlandet 1954-2025 Kortlægning af markstørrelse, markveje og småbiotoper

Til Miljø- og Fødevareministeren samt Miljø- og Fødevareudvalgets orientering havde Collective Impact-parterne desuden vedlagt deres fælles henvendelse til EU Kommissær Phil Hogan med opbakning til EU Kommissionens forslag til forenkling af den fælles landbrugspolitiks grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder.
> Fælles henvendelse

Styregruppens fælles anbefaling til EU Kommissionen

Parterne i Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 9. januar 2017 i en henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, en fælles opbakning til EU Kommissionens forslag til at forenkle landbrugsstøttens grønne krav vedr. landskabselementer som miljøfokusområder. EU Kommissionen har foreslået, at flere landskabselementer fusioneres, og reglerne forenkles. I den fælles opbakning udtrykker Collective Impact-parterne, at når administrativt bøvl og træk i landbrugsstøtten afløses af enkle regler og økonomiske incitamenter forbedres muligheden for at forene hensynet til et varieret og værdsat kulturlandskab med plads til såvel et landbrugserhverv i udvikling som til de landskabselementer, der gør det attraktivt at bo og færdes i det åbne land.
> Henvendelse til EU kommissær for Landbrug og Udvikling af landdistrikter

Henrik Bork Sørensen har deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen "Jordfordeling kan være en fordel for alle" fortæller Henrik Bork Sørensen om sin deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.
> Jordfordeling kan være en fordel for alle

Seges har også deltaget i jordfordelingsprojektet

I artiklen "Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse" fortælles SEGES om deres deltagelse i Jordfordelingsprojektet. Artiklen blev bragt i Maskinbladet.
> Multifunktionel jordfordeling er i landbrugets interesse

Folketingets Landdistriktsudvalg på besøg i projektområdet i Lønborg Hede

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte Ringkøbing-Skjern Kommune d. 26. september 2016. Formålet med studieturen var at få belyst rammevilkårene for erhvervsudviklingen i landdistrikterne i praksis. Udvalget besøgte bl.a. det igangværende jordfordelingsprojekt i Lønborg Hede, og hørte om projektets formål med at få natur og miljø, landdistriktsudvikling, driftsøkonomi og friluftsliv til at spille sammen ved hjælp af jordfordeling.
> Lønborg Hede - en overset naturperle

Miljø- og fødevareministeren på besøg i projektområdet i Jammerbugten

Den 5. september 2016 var Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen på besøg i projektområdet for multifunktionel jordfordeling. Jammerbugt Kommune har omtalt besøget.
> Miljø- og Fødevareministerens besøg

Multifunktionel jordfordeling

Artiklen "Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev" blev bragt i "Mit Landbo Nord". Målet er at realisere flere muligheder i lokalområdet ved at kombinere jordfordeling med en vifte af tiltag for lokal udvikling.
> Multifunktionel jordfordeling ved Fjerritslev

Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

Et aktuelt emne, der kommer til debat på Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2016.

Pjecer om projektet

-  Jordfordelingsprojekter som skaber mere multifunktionel anvendelse
  af vores fælles arealer (juni 2016)
> Bedre brug af det åbne land

-  Hvordan udnytter vi den fulde samfundsværdi af det åbne land? (juni 2015)
> Bedre brug af det åbne land

Læs desuden temanummer om planlægning af det åbne land
> Planlægning af det åbne land

BYPLAN NYT

Et temanummer af tidsskriftet BYPLAN NYT (juni 2016) har fokus på, hvordan man kan planlægge for det åbne land, så flere funktioner tilgodeses, og der skabes rum for synergier. Temanummeret indeholder artikler om Collective Impact-parternes pilotprojekter om multifunktionel jordfordeling i hhv. Ringkøbing-Skjern, Skive og Jammerbugt kommuner.
> BYPLAN NYT 2 2016

Se temanummeret på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside nedenfor eller hent en samlet pdf-fil med den indledende artikel "Puslespillet kan gå dobbelt op" og artiklerne om perspektiverne for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling i tre konkrete områder.
> Puslespillet kan gå dobbelt op og artiklerne om perspektiverne

Skive Kommune inviterer til lodsejermøde

Onsdag den 11. maj 2016 i Hald Forsamlingshus afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet.
> Invitation fra Skive Kommune

Folketingshøring om multifunktionalitet i det danske landskab

Som led i Teknologirådets projekt, "Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden", deltog en række folketingspolitikere i Teknologirådets høring på Christiansborg den 7. april 2016. For at sikre en optimal og multifunktionel anvendelse af det åbne land blev der peget på jordfordeling som et oplagt redskab.

Jammerbugt Kommune inviterer til indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling

Jammerbugt indbyder alle lodsejere, der er interesserede i projektet, til et møde torsdag den 28. april 2016 kl. 19.00-21.30 i Klim Forsamlingshus. Se annonce fra Jammerbugt Kommune og pressemeddelelse og kort fra lokale medier.
> Annonce fra Jammerbugt Kommune
> Pressemeddelelse og kort

Artikel om komplekse samfundsforandringer i Erhvervshåndbog om klimaledelse, april 2016

I et særtryk af Erhvervshåndbogen Klimaledelse bringes en artikel om "Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?" af sekretariatsleder Helga Grønnegaard, Collective Impact, og lektor Pia H. Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet. Artiklen beskriver erfaringer med Collective Impact arbejdsmetoden fra Collective Impact-parternes projekt om multifunktionel jordfordeling, herunder det tværfaglige forskningssamarbejde om at dokumentere bæredygtig anvendelse af det åbne land. Forlaget bag udgivelsen nævner artiklen i denne pressemeddelelse. 
> Hvordan skal komplekse samfundsforandringer gribes an?
> Pressemeddelelse

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.
> Introduktion til temadag

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:
> Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
> Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
> Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
> Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
> Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer, og de tværgående potentialer i de fem projektkommuner, blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.
> Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.
> Måling af mulige effekter af jordfordeling

Natur og landbrug hånd i hånd

Se omtale af artiklen "Natur og landbrug hånd i hånd" den 13. november 2015 på Økologisk Landsforenings hjemmeside eller hent hele artiklen fra magasinet Økologi & Erhverv samme dag.
> Artikel fra Økologi & Erhverv

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om facilitering af jordfordeling

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 25. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om at styrke facilitering og helhedsplanlægning af jordfordeling, der er et velkendt - men langt fra veludnyttet - redskab i det åbne land. En ny og holistisk anvendelse af jordfordeling kan bidrage til at opnå mål og intentioner i regeringens kommende fødevare- og landbrugspakke og naturpakke gennem frivillighed og lokaldemokrati.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren

Pjecen fra Det åbne land som dobbelt ressource, "Bedre brug af det åbne land", var vedlagt den fælles henvendelse til Ministerens og Miljø- og Fødevareudvalgets orientering.
> Bedre brug af det åbne land

Anbefaling til Miljø- og Fødevareministeren om, at Danmark giver landmænd bedre incitamenter til at beskytte naturen i landbrugslandet

Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource sendte d. 18. sept. 2015 en fælles anbefaling til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om i større omfang at bruge mulighederne i EU’s fælles landbrugspolitik for de danske lodsejerne til at benytte små, ubeskyttede naturarealer i landbrugslandet til at opfylde de grønne krav i landbrugsstøtten. Dermed ville lodsejerne kunne få et større incitament til at bevare de små naturarealer i landbrugslandet, f.eks. levende hegn, træer, grøfter og stendiger – naturarealer, som ellers vil være i fare for at blive nedlagt.
> Svar fra Miljø- og Fødevareministeren