Demonstrationsprojekter

Jordfordeling med flere formål

Artiklen ”Jordfordeling med flere formål” udkom i Mit LandboNord d. 13. april 2018, og er skrevet af formand for lodsejerudvalget Bjarke Laursen og projektleder Marianne Fisker.
> Jordfordeling med flere formål

Folketingets Landdistriktsudvalg på besøg i projektområdet i Lønborg Hede

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte Ringkøbing-Skjern Kommune d. 26. september 2016. Formålet med studieturen var at få belyst rammevilkårene for erhvervsudviklingen i landdistrikterne i praksis. Udvalget besøgte bl.a. det igangværende jordfordelingsprojekt i Lønborg Hede, og hørte om projektets formål med at få natur og miljø, landdistriktsudvikling, driftsøkonomi og friluftsliv til at spille sammen ved hjælp af jordfordeling.
> Lønborg Hede - en overset naturperle

Miljø- og fødevareministeren på besøg i projektområdet i Jammerbugten

Den 5. september 2016 var Miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen på besøg i projektområdet for multifunktionel jordfordeling. Jammerbugt Kommune har omtalt besøget.

Planlægningsfasen

I perioden september 2015 til januar 2016 har fem kommuner deltaget i projektets planlægningsfase. De fem kommuner er Jammerbugt, Ringkøbing-Skjern, Skive, Vejle og Norddjurs kommuner. Planlægningsfasens resultater og perspektiver har været overbevisende: Alle fem projektområder ville kunne indfri en lang række uforløste potentialer med udgangspunkt i lodsejernes frivillige deltagelse i jordfordeling i de respektive projektområder. Læs de fem kommuners gennemførelsesplaner for multifunktionel jordfordeling:

 

Jammerbugt Kommune - gennemførelsesplan

Ringkøbing-Skjern Kommune - gennemførelsesplan

Skive Kommune - gennemførelsesplan

Vejle Kommune - gennemførelsesplan

Norddjurs Kommune - gennemførelsesplan

 

Et notat udarbejdet i februar 2016 beskriver Evalueringen af planlægningsfasen.

 

Projektet om multifunktionel jordfordeling er også beskrevet på hjemmesiden for Vejle Ådal/Vejle Fjord-projektet: Jordfordeling til gavn for erhverv og borgere.

  

Lodsejermøde i Skive Kommune

Onsdag den 11. maj 2016 afholdt Skive Kommune opstartsmøde for lodsejere om jordfordelingsprojektet i Hald Forsamlingshus.

 

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

Torsdag den 28. april 2016 afholdt Jammerbugt Kommune et indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Klim Forsamlingshus.

De lokale medier og kommunen har omtalt mødet.

 

Temadag om multifunktionel jordfordeling d. 9. dec. 2015 på Gl. Estrup

I de smukke gamle staldbygninger på herregården Gl. Estrup i Auning holdt Collective Impact en temadag som led i det igangværende projekt om gennemførelse af multifunktionel jordfordeling og dokumentation af de samfundsmæssige effekter.

På temadagen inspirerede repræsentanter fra både administrative forvaltninger og politiske udvalg i de fem projektkommuner hinanden. Temadagen var samtidig en anledning til at præsentere projektets visioner, forløb og mulige synergieffekter for øvrige parter, der igangsætter projekter i det åbne land.

Sekretariatsleder Helga Grønnegaard bød velkommen og præsenterede Collective Impact Det åbne land som dobbelt ressource og en introduktion til temadagen.

Visioner, værdier og potentialer for projektområderne blev præsenteret på dagen:

- Jammerbugt Kommune v. projektleder Marianne Fisker
- Skive Kommune v. projektleder Mia Sabine Berle
- Ringkøbing-Skjern Kommune v. projektleder Tanja Kaiser
- Vejle Kommune v. projektleder Jacob Nygaard-Pedersen
- Norddjurs Kommune v. projektleder Kirsten Bjerg

Jordfordelingsredskabets forcer samt potentialer på tværs af de fem projektkommuner blev præsenteret af gruppeleder Jan Nymark Thaysen, Orbicon.

En række forskere - Aarhus Universitet, lektor Pia Heike Johansen, Syddansk Universitet, professor Brian Kronvang, Aarhus Universitet, samt biolog Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet - orienterede om måling af mulige effekter af jordfordeling på bedriftsøkonomi, naturkvalitet, vandmiljø, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

 

 

 Videnskabelig effektvurdering

Muligheder for effektmåling af multifunktionel jordfordeling i fem projektområder - En tværfaglig vurdering

 

Rapport udarbejdet af den tilknyttede forskergruppe.

 

 

Den videnskabelige dokumentation af gevinsterne ved jordfordeling

Landdistriktsudvikling og jordfordeling 

Natur og jordfordeling

Miljø og jordfordeling

Friluftsliv og jordfordeling

Driftsøkonomi og jordfordeling

 

Pressemeddelelser fra projektkommuner

Gennemførelsesfasen

Collective Impact-styregruppen har inviteret Jammerbugt, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner til at deltage i gennemførelsesfasen, som forløber frem til sommeren 2018. Derefter skal effekterne af jordfordelingerne i de tre projektområder dokumenteres. De tre kommuners pressemeddelelser kan hentes her:

 

Jammerbugt Kommune - pressemeddelelse

Skive Kommune - pressemeddelelse

Ringkøbing-Skjern Kommune - pressemeddelelse

 

Lodsejermøde i Jammerbugt Kommune

I forbindelse med afholdelsen af det indledende lodsejermøde om multifunktionel jordfordeling i Jammerbugt Kommune udsendte kommunen en pressemeddelelse. Mødet blev afholdt den 28. april 2016 i Klim Forsamlingshus. 

 

Links til projektkommunernes hjemmesider om projektet

Jammerbugt Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.

Skive Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.

Ringkøbing-Skjern Kommune skriver om projektet på deres egen hjemmeside.