Det åbne land som dobbelt ressource

Brug for nytænkning

Parterne i Det åbne land som dobbelt ressource har en fælles erkendelse af, at det er nødvendigt med nytænkning, og at arbejde sammen for at udvikle bedre løsninger, hvor vi kan få plads til alle interesser i brugen af Danmarks lille areal. Parterne arbejder bl.a. sammen om at udvikle fælles løsninger for bedre incitamenter og belønning for produktion af samfundsgoder i landbrugslandet, herunder med et særligt fokus på ådale som kardinalpunkter i fremtidens Danmark for fælles løsninger mellem landbrug, natur, vand, klima og rekreation.

 

Collective Impact-parterne arbejder desuden med kommunale pilotprojekter for at vise, hvordan multifunktionel jordfordeling kan gennemføres ud fra brede samfundsøkonomiske interesser. Collective Impact-parterne vil dele resultater og erfaringerne med politikere og bidrage til at kvalificere beslutninger om moderne jordreformer, som indfrier uudnyttede potentialer for samfundet lige så effektfuldt som dem, der forandrede store del af Danmark for 200 år siden ved den seneste store jordreform.