Det åbne land som dobbelt ressource

Det åbne land som dobbelt ressource har fået ny formand
Søren Møller (DGI) indtræder som formand for Det åbne land som dobbelt ressource efter Jørn Jespersen.

Søren Møllers baggrund er folkeoplysningens- og idrættens verden. For ham er folkelighed, at man altid møder et menneske eller en sag med et blik for det, som vi kan være fælles om, frem for det som skiller. Det kræver respekt for mangfoldighed og forskellige interesser, men gennem oplysning og samtale kan man ofte finde løsninger, som er til gavn for alle parter. Fra idrættens verden ved Søren, at det ikke handler om at få modstanderen ned med nakken, men at kampen er bedst, når vi ved at tage livtag med hinanden, begge kommer styrket af kampen.

Baggrund
I et lille og tætbefolket land som Danmark skal det åbne land opfylde mange funktioner. Danmark har traditionelt været et landbrugsland, gennem hundrede år har 2/3 af vores arealer været anvendt til landbrug, og sådan er det fortsat. Når stadig flere arealer samtidig er blevet brugt til byer, sommerhusområder, jernbaner, veje og skove, ændrer landskabet sig. I den udvikling er vores mest karakteristiske natur som hede, overdrev og enge blevet opdyrket eller opsplittet i små områder, og en fjerdedel af vores vilde dyr og planter er truet.

Senest har klimaændringerne sat det åbne land under pres. Byer, naturområder, landbrugsområder og kyster skal nu tilpasses kraftig regn, hævet grundvand og stigende have.

Det åbne land er vigtigt for os alle. Uanset om vi bor på landet eller - som de fleste af os - i byerne, får vi opfyldt mange behov gennem den måde, vi bruger arealerne i det åbne land. Enten direkte gennem vores behov for fødevarer og drikkevand, gennem elektricitet fra vindmøller eller gennem fritidsaktiviteter i sommerhuset, på golfbanen, mountainbike-ruten eller blot en slentretur i skoven eller langs stranden. Men på Danmarks lille areal er det svært at forene så mange forskellige interesser og behov.